Ing. et Bc. Lucie Kejvalová


"Každá, i zdánlivě beznadějná, situace se dá rozmotat."
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
Něco málo - osobního úvodem:

Osobně se řídím mottem "Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí."

Přikládám jedno krátké zamyšlení o životě :-)

Co je vlastně život a co je v něm důležité? Vždy jsem si myslela, že nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi. A vlastně to tak asi i bude. Celý život je založen na mezilidských vztazích. Rozmanité cesty rozličných lidí se protínají .... . Každý člověk je členem tohoto koloběhu. Naprosto každý.

Ale vraťme se k tomu, že vše v životě je pomíjivé. Připadá Vám, že snad ne? Tak trochu zapřemýšlejte. Život se skládá ze vzpomínek a ty mohou být odlišné, ale většinou to jsou vzpomínky na různé události doplňované Vašimi pocity. A to je právě ono.

Závěrem přikládám malé životní doporučení, kterým se můžete řídit třeba právě Vy, kteří čtete zrovna tyto řádky .... "Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."

PREZENTUJI ZDE NĚKOLIK MÁLO CITÁTŮ, NAD KTERÝMI JE TŘEBA SE ZAMYSLET

Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to.
[Albert Einstein]

Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.
[Komenský Jan Amos]

Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...
[Saint - Exupéry Antoine de ]

Přátelství je láska bez křídel.
[Byron George Gordon Noel]

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
[Leonardo da Vinci]

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
[Platón]

Nech ať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.
[Ovidius Naso Publius ]

Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání.
[Nietzsche Friedrich]

V lásce žádná pravidla neplatí. Můžeme sice studovat příručky, snažit se ovládnout své city, mít strategie chování, ale k čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbyde nic jiného, než jej poslechnout.
[Coelho Paulo]

Láska je mocná čarodějka. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.
[Goethe Johann Wolfgang von]

 

Tento web je pouze informačního charakteru.

 
 

Daň z nemovitosti v roce 2011

Rok 2011 přinesl některé změny v oblasti daně z nemovitostí. Zatímco do konce loňského roku nemohli spoluvlastníci staveb podat daňové přiznání pouze za svoji část, změny účinné od prvního ledna jim to již umožňují. Dříve totiž přiznání podával pouze jeden ze spoluvlastníků stavby, který se zároveň stával společným zástupcem všech vlastníků. S ním pak komunikoval příslušný finanční úřad a dotyčný tak zodpovídal za včasné a řádné zaplacení daně. Zbylí spoluvlastníci se stali ručiteli za daň.

Od nového roku ale mohou spoluvlastníci staveb, bytů a nebytových prostor podat daňové přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl. Podle odborníků tato změna pomůže hlavně developerským společnostem. Doposud šlo daňové přiznání řešit tímto způsobem pouze u daně z pozemků. Pokud se nyní jakýkoli spoluvlastník rozhodne podat daňové přiznání pouze za svoji část, musí to udělat nejpozději do konce ledna. Jestliže tak některý spoluvlastník skutečně udělá, vznikne i ostatním spoluvlastníkům povinnost podat daňové přiznání za svůj podíl. ""V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě,"" uvádí se v § 13a zákona o dani z nemovitostí.

Nově lze též stanovit společného zmocněnce

Pokud se všichni spoluvlastníci dohodnou, že podají jedno daňové přiznání za celou nemovitost, mají nyní dvě možnosti. Stále platí institut společného zástupce, za kterého se považuje spoluvlastník, který podá daňové přiznání za celou nemovitost. Daňovou povinnost má v takovém případě v podstatě společný zástupce, který ji může v poměrné části přenést na další spoluvlastníky. Nově však daňový řád též umožňuje institut tzv. společného zmocněnce, který jednotlivé vlastníky zastupuje na základě udělené plné moci. Společný zmocněnec nemusí být spoluvlastníkem, může se jednat o jakoukoli třetí osobu (například daňového poradce). Zmocněnec pak podá přiznání za celou nemovitost svým jménem.

Sazby i termíny zůstávají stejné

Další věci týkající se daně z nemovitostí zůstávají stejné jako v loňském roce. Poplatníkem daně z nemovitostí je osoba vedená k 1. lednu daného zdaňovacího období jako vlastník na katastru nemovitostí. V některých případech může být poplatníkem také nájemce nebo uživatel pozemku. Daň se platí vždy dopředu. Daňové přiznání se podává nejpozději 31. ledna daného zdaňovacího období.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one