Ing. et Bc. Lucie Kejvalová


"Každá, i zdánlivě beznadějná, situace se dá rozmotat."
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
Něco málo - osobního úvodem:

Osobně se řídím mottem "Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí."

Přikládám jedno krátké zamyšlení o životě :-)

Co je vlastně život a co je v něm důležité? Vždy jsem si myslela, že nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi. A vlastně to tak asi i bude. Celý život je založen na mezilidských vztazích. Rozmanité cesty rozličných lidí se protínají .... . Každý člověk je členem tohoto koloběhu. Naprosto každý.

Ale vraťme se k tomu, že vše v životě je pomíjivé. Připadá Vám, že snad ne? Tak trochu zapřemýšlejte. Život se skládá ze vzpomínek a ty mohou být odlišné, ale většinou to jsou vzpomínky na různé události doplňované Vašimi pocity. A to je právě ono.

Závěrem přikládám malé životní doporučení, kterým se můžete řídit třeba právě Vy, kteří čtete zrovna tyto řádky .... "Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."

PREZENTUJI ZDE NĚKOLIK MÁLO CITÁTŮ, NAD KTERÝMI JE TŘEBA SE ZAMYSLET

Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to.
[Albert Einstein]

Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.
[Komenský Jan Amos]

Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...
[Saint - Exupéry Antoine de ]

Přátelství je láska bez křídel.
[Byron George Gordon Noel]

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
[Leonardo da Vinci]

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
[Platón]

Nech ať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.
[Ovidius Naso Publius ]

Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání.
[Nietzsche Friedrich]

V lásce žádná pravidla neplatí. Můžeme sice studovat příručky, snažit se ovládnout své city, mít strategie chování, ale k čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbyde nic jiného, než jej poslechnout.
[Coelho Paulo]

Láska je mocná čarodějka. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.
[Goethe Johann Wolfgang von]

 

Tento web je pouze informačního charakteru.

 
 

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění

Změny důchodového pojištění se týkají především úpravy důchodového věku, koncepce invalidity a potřebné doby pojištění. Nároky, které vzniknou před 1. 1. 2010 budou zachovány dle původních pravidel. Důchodci letos mohou rovnou zapomenout na valorizaci důchodů, letos se důchody nezvýší.
1. Doba pojištění a vyloučená doba

* Náhradní dobou pojištění už není studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole. Studenti se v tomto období mohou pojištění účastnit dobrovolně.
* Nejnižší měsíční pojistné činí 1660 Kč.
* Okruh důvodů, pro které může účast na důchodovém pojištění trvat na základě podané přihlášky bez časového omezení, se rozšiřuje. Nově přibývá jakékoliv studium po roce 2009, doba pobytu v cizině, kdy osoba následuje manžela, který působí jako diplomat a doba, po kterou osoba byla poslancem v Evropském parlamentu. Dobrovolně se pojištění mohou účastnit jen osoby, které dosáhly 18 let.

2. Starobní důchod

* Potřebná doba pro pojištění se postupně prodlužuje až na 35 let podle toho, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku.
* Nárok na starobní důchod se zpřísňuje. Nově se navyšuje hranice potřebného věku i doby pojištění. Potřebný věk přestává být jednotný. Jeho výše se nyní odvozuje od důchodového věku muže stejného data narození, ke kterému se vždy připočte pět let.
* Od ledna je také možné požádat o zvýšení procentní výměry starobního důchodu, pokud pojištěnec po přiznání jeho určité výše vykonává výdělečnou činnost.
* Od Nového roku dochází ke změnám ve stanovení předčasného starobního důchodu. Pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, sníží se procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 dnů. V opačném případě se od 721. dne sníží výměra za každých (i započatých) 90 dnů o 1,5 % výpočtového základu.
* Poživatel starobního důchodu může nově pracovat v pracovněprávním vztahu jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou.

3. Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

* Nově se ruší věková hranice 55 let u žen a 58 let u mužů pro nárok na vdovský/vdovecký důchod. Věková hranice se sjednotila a bude stanovována jako věk o 4 roky nižší než hranice důchodového věku muže stejného data narození.
* Dojde-li po zániku nároku na tyto důchody k jeho obnově, nesmí být nová procentní výměra nižší, než procentní výměra původně vypláceného důchodu.

4. Invalidní důchod

* Ruší se rozdělení na plný a částečný invalidní důchod. Nově se vyplácí pouze jedna dávka invalidního důchodu, jejíž výše závisí na tom, do kterého ze tří stupňů invalidity osoba patří.
* Pro nárok na invalidní důchod je nutné splnit také potřebnou dobu pojištění.
* Po dosažení 65 let nárok na invalidní důchod zaniká a začíná se vyplácet starobní důchod.
* Pravidla zápočtu tzv. dopočtené doby se zpřísňují. Dopočtená doba je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dne dosažení důchodového věku. V drtivé většině se hodnotí jen v takovém poměru, v jakém součet dnů doby pojištění získaných od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod, vůči celkovému počtu dnů v tomto období.
* Výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů, na které vznikl nárok před 1. 1. 2010, se nemění. Upravuje se pouze označení, kdy je invalidní důchod rozdělen do třech skupin dle stupně invalidity na invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one