Ing. et Bc. Lucie Kejvalová


"Každá, i zdánlivě beznadějná, situace se dá rozmotat."
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
Něco málo - osobního úvodem:

Osobně se řídím mottem "Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí."

Přikládám jedno krátké zamyšlení o životě :-)

Co je vlastně život a co je v něm důležité? Vždy jsem si myslela, že nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi. A vlastně to tak asi i bude. Celý život je založen na mezilidských vztazích. Rozmanité cesty rozličných lidí se protínají .... . Každý člověk je členem tohoto koloběhu. Naprosto každý.

Ale vraťme se k tomu, že vše v životě je pomíjivé. Připadá Vám, že snad ne? Tak trochu zapřemýšlejte. Život se skládá ze vzpomínek a ty mohou být odlišné, ale většinou to jsou vzpomínky na různé události doplňované Vašimi pocity. A to je právě ono.

Závěrem přikládám malé životní doporučení, kterým se můžete řídit třeba právě Vy, kteří čtete zrovna tyto řádky .... "Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."

PREZENTUJI ZDE NĚKOLIK MÁLO CITÁTŮ, NAD KTERÝMI JE TŘEBA SE ZAMYSLET

Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to.
[Albert Einstein]

Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.
[Komenský Jan Amos]

Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...
[Saint - Exupéry Antoine de ]

Přátelství je láska bez křídel.
[Byron George Gordon Noel]

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
[Leonardo da Vinci]

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
[Platón]

Nech ať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.
[Ovidius Naso Publius ]

Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání.
[Nietzsche Friedrich]

V lásce žádná pravidla neplatí. Můžeme sice studovat příručky, snažit se ovládnout své city, mít strategie chování, ale k čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbyde nic jiného, než jej poslechnout.
[Coelho Paulo]

Láska je mocná čarodějka. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.
[Goethe Johann Wolfgang von]

 

Tento web je pouze informačního charakteru.

 
 

Zkrácená verze Všeobecné deklarace lidských práv

1. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti a právech.
2. Všichni mají stejná práva navzdory rozdílnostem, např. rasy, barvy kůže, pohlaví, náboženství aj.
3. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.
4. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; nikdo nesmí brát někoho do otroctví.
5. Nikdo nesmí být podrobován mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení.
6. Každý má právo na stejné zacházení podle zákona a před zákonem.
7. Všichni si jsou před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu.
8. Každý má právo na účinnou právní pomoc, nejsou-li jeho práva respektována.
9. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, zadržen nebo vyhoštěn.
10. Každý má právo na spravedlivý soud.
11. Každý, kdo je obviněn, má právo být považován za nevinného, pokud není jeho vina prokázána.
12. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst.
13. Každý má právo se volně pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu.
14. Každý má právo v případě nespravedlivého pronásledování hledat ochranu a útočiště v jiné zemi.
15. Každý má právo na státní příslušnost.
16. Každý, jakmile dosáhl plnoletosti, má právo uzavřít sňatek a založit rodinu.
17. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s ostatními. Nikdo nesmí být svévolně majetku zbaven.
18. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
19. Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu a právo na informace.
20. Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.
21. Každý má právo, aby se zúčastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.
22. Každý má právo na sociální zabezpečení.
23. Každý má nárok na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, stejný plat za stejnou práci a na ochranu proti nezaměstnanosti.
24. Každý má právo na odpočinek a zotavení.
25. Každý má nárok na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i rodiny.
26. Každý má právo na vzdělání.
27. Každý má právo účastnit se kulturního života společnosti.
28. Každý má právo na „sociální řád“ zaručující lidská práva a musí takový řád respektovat.
29. Každý musí respektovat práva ostatních, společnost a veřejný majetek.
30. Nikdo nemá právo upírat někomu žádné z uvedených práv.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one