Ing. et Bc. Lucie Kejvalová


"Každá, i zdánlivě beznadějná, situace se dá rozmotat."
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
Něco málo - osobního úvodem:

Osobně se řídím mottem "Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí."

Přikládám jedno krátké zamyšlení o životě :-)

Co je vlastně život a co je v něm důležité? Vždy jsem si myslela, že nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi. A vlastně to tak asi i bude. Celý život je založen na mezilidských vztazích. Rozmanité cesty rozličných lidí se protínají .... . Každý člověk je členem tohoto koloběhu. Naprosto každý.

Ale vraťme se k tomu, že vše v životě je pomíjivé. Připadá Vám, že snad ne? Tak trochu zapřemýšlejte. Život se skládá ze vzpomínek a ty mohou být odlišné, ale většinou to jsou vzpomínky na různé události doplňované Vašimi pocity. A to je právě ono.

Závěrem přikládám malé životní doporučení, kterým se můžete řídit třeba právě Vy, kteří čtete zrovna tyto řádky .... "Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."

PREZENTUJI ZDE NĚKOLIK MÁLO CITÁTŮ, NAD KTERÝMI JE TŘEBA SE ZAMYSLET

Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to.
[Albert Einstein]

Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.
[Komenský Jan Amos]

Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...
[Saint - Exupéry Antoine de ]

Přátelství je láska bez křídel.
[Byron George Gordon Noel]

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
[Leonardo da Vinci]

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
[Platón]

Nech ať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.
[Ovidius Naso Publius ]

Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání.
[Nietzsche Friedrich]

V lásce žádná pravidla neplatí. Můžeme sice studovat příručky, snažit se ovládnout své city, mít strategie chování, ale k čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbyde nic jiného, než jej poslechnout.
[Coelho Paulo]

Láska je mocná čarodějka. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.
[Goethe Johann Wolfgang von]

 

Tento web je pouze informačního charakteru.

 
 

Den lidských práv - Poselství generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ke Dni lidských práv 2009

Zdroj http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2009/

"Discrimination targets individuals and groups that are vulnerable to attack: the disabled, women and girls, the poor, migrants, minorities, and all those who are perceived as different.

... But these victims of discrimination are not alone. The United Nations is standing with them, committed to defending the rights of all, and particularly the most vulnerable. That is our identity and our mission."

Secretary-General Ban Ki-moon

„Diskriminace je realitou ve všech zemích. Projevuje se v mnoha formách, starých i nových, skrytě i otevřeně, na veřejnosti i v soukromí. Může se projevit jako institucionalizovaný rasismus, etnický svár, epizody intolerance a odmítání či jako oficiální verze historie národů, jež upírá identitu ostatním.

Diskriminace postihuje zranitelné jednotlivce a skupiny lidí: lidi s postižením, ženy a dívky, chudé, migranty, menšiny a vůbec všechny, kteří jsou vnímáni jako odlišní. Takoví lidé jsou prvidelně vylučováni z účasti na ekonomickém, politickém, kulturním i sociálním životě společnosti. Slepý fanatismus vede ke stigmatizaci a vylučování a může být zneužit extrémisty. V některých zemích pozorujeme nárůst nové politiky xenofobie.

Oběti diskriminace ale nezůstávají osamoceny. Stojí při nich Organizace spojených národů, která brání práva všech lidí, především těch zranitelných. To je součást identity naší organizace a naše poslání. Proti předsudkům a nenávisti se staví celá mezinárodní lidskoprávní komunita. Obecné povědomí o této problematice vyústilo v přijetí globálních úmluv zajišťujících právní ochranu před diskriminací a nerovným zacházením.

Abstraktní závazky ale nestačí. Musíme se i nadále stavět nerovnosti a intoleranci, kdykoli se objeví. U příležitosti Dne lidských práv vyzývám lidi na celém světě, aby se připojili k OSN a ochráncům lidských práv a společně se postavili diskriminaci.“
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one